Гадаад паспортын хугацаа сунгуулах

Бүрдүүлэх материал:

1.     Гадаад паспорт сунгуулах  хүсэлтээ илэрхийлсэн өргөдөл, гадаад паспортын хамт

2.     Төлбөр төлсөн баримт

Үйлчилгээний хураамж: 1 жил – 10 SGD (дээд тал нь 5 жил хүртэлх хугацаагаар сунгах боломжтой)

Үйлчилгээний хураамжийг зөвхөн дараах дансанд урьдчилан төлсөн байх шаардлагатай. Төлбөрийн хугацаа тухайн сардаа хүчинтэй бөгөөд буцааж олгох боломжгүй:

UOB Bank

Account name: Embassy of Mongolia

Account no: 136-311-585-9

Анхаарах:

Гадаад паспортыг 1-ээс 5 хүртэлх жилийн хугацаагаар сунгах ба дээд тал нь 2 удаа сунгалт хийгддэг учир паспортаа удаан хугацаанд ашиглахын тулд аль болох урт хугацаагаар сунгуулж байхыг зөвлөж байна.

Like us

Tweets