You are here
Home > Төрийн болон Төрийн Бус Байгууллагын Жагсаалт

Бүгд Найрамдах Сингапур Улсын Хүний нөөцийн яамнаас тус улсад аялах, суралцах мөн оршин суух зорилгоор хүрэлцэн ирсэн гадаад иргэдэд зориулж гаргасан шаардлагатай төрийн болон төрийн бус байгууллагын жагсаалт, тэдгээрийн албан ёсны цахим хаягийг үүгээр танилцуулж байна.

ГАДААДЫН ИРГЭН, ХАРЬЯАТЫН АСУУДЛААР
 • Виз

Immigration and Checkpoints Authority of Singapore

https://www.ica.gov.sg/

 • Ажиллах зөвшөөрөл:

Хүний нөөцийн яам

http://www.mom.gov.sg/passes-and-permits

 • Гэр бүлийн гишүүдэд:

Хамаарал бүхий этгээдийн зөвшөөрөл

http://www.mom.gov.sg/passes-and-permits/dependants-pass

Урт хугацагаар зочлох зөвшөөрөл

http://www.mom.gov.sg/passes-and-permits/long-term-visit-pass

ЭЛЧИН САЙДЫН ЯАМДУУД
 • Гадаад хэргийн яам, ДТГ-ын хаягууд:  

https://www.mfa.gov.sg/content/mfa/missions/foreign_mission/mission_locator.html

ШИНЭЭР ОРШИН СУУХ
 • Чиглүүлэх хөтөлбөрүүд:

Сингапур Улсад оршин суух зорилгоор хүрэлцэн ирсэн иргэдэд зориулсан мэдээллийн сан

http://singbound.sg/

ЦАГААЧ, ШИНЭЭР ОРШИН СУУХ ИРГЭДИЙН ХОЛБОО, ХӨТӨЛБӨР
 • Цахим хаяг, форум:

Singapore Expats

https://www.singaporeexpats.com/

EnterSingapore

http://www.entersingapore.info

Singapore International Foundation

http://www.sif.org.sg/

БОЛОВСРОЛ
 • Ерөнхий боловсролын сургуулийн нэгдсэн мэдээллийн сан: 

https://www.cpe.gov.sg/

 • Олон улсын сургууль:

https://www.singaporeexpats.com/guides-for-expats/international-schools.htm#International

http://www.entersingapore.info/kids-schools/

ҮЛ ХӨДЛӨХ ХӨРӨНГӨ
 • Үл хөдлөх хөрөнгийн алба:

Council for Estate Agencies

http://www.cea.gov.sg/

 • Үл хөдлөх хөрөнгийн мэдээллийн сан:

https://property.singaporeexpats.com/

 • Орон сууц, хөгжлийн зөвлөл:

http://www.hdb.gov.sg/cs/infoweb/homepage

ТАТВАРЫН МЭДЭЭЛЭЛ
 • Tатварын мэдээллийн эх сурвалжууд:

Үндэсний татварын алба

https://www.iras.gov.sg/irashome/default.aspx

Халамжийн сан:

https://www.cpf.gov.sg/Members

ЭРҮҮЛ МЭНД
 • Шинээр оршин суугчдын мэдээллийн сан:

https://www.singaporeexpats.com/

 • Эрүүл мэндийн яам:

https://www.moh.gov.sg/content/moh_web/home.html

ХАРИЛЦАА ХОЛБОО
 • Үүрэн холбооны оператор:

SingTel https://www.singtel.com/

M1 https://www.m1.com.sg/

Starhub http://www.starhub.com/personal.html

 • Орон нутгийн хэвлэл мэдээллийн хэрэгслийн цахим хуудас:

Singapore Press Holdings

http://www.sph.com.sg/home/

MediaCorp

http://www.mediacorp.sg/en/about

АЖИЛ ЭРХЛЭЛТ
 • Гадаад улсаас Сингапур Улсад ажиллах зөвшөөрөл:  

http://www.mom.gov.sg/passes-and-permits/work-permit-for-foreign-domestic-worker

ХАРЬЯАЛАЛ БОЛОН БАЙНГЫН ОРШИН СУУХ
 • Харьяалал, цагаачлалын алба

Immigration and Checkpoints Authority of Singapore

https://www.ica.gov.sg/

 

Top