You are here
Home > 2017 > November > 10

ЭХ ТҮҮХИЙН ОЛИМПИАДАД ОРОЛЦОХЫГ УРЬЖ БАЙНА

“Түүхийн улсын олимпиад зохион байгуулах дэд хороо”, Гадаад харилцааны яамтай хамтарч хилийн чанад дахь Монгол хүүхдүүдийн дунд “ЭХ ТҮҮХИЙН ОЛИМПИАД”-ыг зохион байгуулж байна. Хэн оролцох: “Эх түүхийн олимпиад”-ыг дунд, ахлах сургуулийн сурагч гэсэн 2 түвшинд, 1 үе шаттай зохион байгуулна. Монгол Улсын иргэн, эсэхүл өмнө нь иргэн байсан монгол хүний хилийн

Top