You are here
Home > Announcement > СПОРТЫН АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ САНАЛ АСУУЛГА

СПОРТЫН АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ САНАЛ АСУУЛГА

Элчин сайдын яамны зүгээс Сингапур Улсад оршин сууж буй Монголчууд Та бүхэнд чиглэсэн олон нийт, спортын арга хэмжээг жил бүр уламжлал болон тодорхой спортын төрлүүдээр зохион байгуулдаг билээ.

2019 оны 4 дүгээр улиралд гэр бүл, олон нийтийг хамарсан спорт өдөрлөгийг зохион байгуулахаар төлөвлөн ажиллаж байна. Уг үйл ажиллагааны хүрээнд Та бүхний дунд ямар спортын төрлөөр тус өдөрлөгийг зохион байгуулвал зохимжтой байх талаар санал асуулга явуулж байгааг хүлээн авч идэвхтэй саналаа өгөхийг урьж байна.

Энд дарж саналаа өгнө үү

Top