You are here
Home > Гадаад Паспортын Хугацаа Сунгуулах

Бүрдүүлэх материал:

  1. Гадаад паспорт;
  2. Хэрэв өөрийн биеэр ирээгүй бол гадаад паспорт сунгуулах  хүсэлт;
  3. Төлбөр төлсөн баримт, үйлчилгээний хураамж – 1 жилийн 10 син.доллар.

Сунгалтын хураамж тооцох:

  • 1 жилээр сунгуулах – S$10
  • 2 жилээр сунгуулах – S$20
  • 3 жилээр сунгуулах – S$30
  • 4 жилээр сунгуулах – S$40
  • 5 жилээр сунгуулах – S$50

Анхаарах: Гадаад паспортыг 1-ээс 5 хүртэлх жилийн хугацаагаар сунгах ба дээд тал нь 2 удаа сунгалт хийгддэг учир паспортаа удаан хугацаанд ашиглахын тулд аль болох урт хугацаагаар сунгуулж байхыг зөвлөж байна.

Төлбөр тушаах дансны мэдээлэл:

UOB Bank
Account Name: Embassy of Mongolia
Account No.: 136-311-585-9

ИРГЭДИЙН АНХААРАЛД:

Засгийн газрын 2017 оны 94 дүгээр тогтоолын хэрэгжилтийг хангах зорилгоор хилийн чанадад суугаа дипломат төлөөлөгчийн газрууд 2018 оны 1 дүгээр сарын 3-ны өдрөөс эхлэн энгийн гадаад паспортын хүчинтэй хугацаанд сунгалт хийхийг зогсоосныг үүгээр мэдэгдэж байна.

Гадаад паспортад сунгалт хийхгүй болсон нь олон улсын хэмжээнд мөрдөгдөж буй стандартыг бүрэн хангах, монгол иргэдийн гадаадад зорчих эрхийг баталгаажуулж, гадаад улсын хилээр нэвтрэхэд тулгарч буй хүндрэлийг арилгах зорилгоор хийгдэж буй ажил юм.

ГАДААД ХАРИЛЦААНЫ ЯАМНЫ КОНСУЛЫН ГАЗАР

Top