You are here
Home > Гадаад Паспортын Хугацаа Сунгуулах

Бүрдүүлэх материал:

  1. Гадаад паспорт;
  2. Хэрэв өөрийн биеэр ирээгүй бол гадаад паспорт сунгуулах  хүсэлт;
  3. Төлбөр төлсөн баримт, үйлчилгээний хураамж – 1 жилийн 10 син.доллар.

Сунгалтын хураамж тооцох:

  • 1 жилээр сунгуулах – S$10
  • 2 жилээр сунгуулах – S$20
  • 3 жилээр сунгуулах – S$30
  • 4 жилээр сунгуулах – S$40
  • 5 жилээр сунгуулах – S$50

Анхаарах: Гадаад паспортыг 1-ээс 5 хүртэлх жилийн хугацаагаар сунгах ба дээд тал нь 2 удаа сунгалт хийгддэг учир паспортаа удаан хугацаанд ашиглахын тулд аль болох урт хугацаагаар сунгуулж байхыг зөвлөж байна.

Төлбөр тушаах дансны мэдээлэл:

UOB Bank
Account Name: Embassy of Mongolia
Account No.: 136-311-585-9

Top