Консулын үйлчилгээний жагсаалт

Үйлчилгээний төрөл, нэр  Сингапур доллар
Монгол иргэд

Гадаадын иргэд

Нэг. Иргэний бүртгэлийн үйлчилгээ
1. Төрсний бүртгэл Үнэгүй
2. Гэрлэлтийн бүртгэл 25
3. Нас барсныг бүртгэж гэрчилгээ олгох 10
4. Гадаад паспортын хүчинтэй хугацааг сунгах

10

/1 жил тутам/

5. Гадаад паспорт шинээр мэдүүлэх 70
6. Буцах үнэмлэх олгох 35
7. Монгол Улсын харьяат болох, харьяатаас гарах, иргэний харьяалалаа сэргээн тогтоолгох хүсэлтийг хянан шийдвэрлүүлэх 300 600
Хоёр. Нотариатын үйлчилгээ
8. Нотариат /ерөнхий/ 25 70
9. Бүх төрлийн гэрээ гэрчлэх 25 70
10. Итгэмжлэл гэрчлэх 25 70
11. Төрөөс олгож буй бүх төрлийн тэтгэвэр, тэтгэмж авахтай холбоотой итгэмжлэл гэрчлэх 15
12. Баримт бичгийг болон баримт бичгийн хуулбарын үнэн зөвийг гэрчлэх, баримт бичгийн орчуулгын хуулбарыг гэрчлэх, баримт бичигт консулын баталгаа хийх баталгаажуулах 15 35
Гурав. Консулын үйлчилгээ
13. Бүгд Найрамдах Сингапур Улсад оршин сууж, суралцаж буй тухай тодорхойлолт гаргах 15
14. Олон улсын аялал хийх насанд хүрээгүй хүүхдийг бусдад өгч явуулах итгэмжилсэн захидал олгох 15

Консулын үйлчилгээний хураамжийг зөвхөн доорх дансанд урьдчилан төлсөн байх шаардлагатай. Төлбөрийн хугацаа тухайн сардаа хүчинтэй болно:

UOB Bank

Account name: Embassy of Mongolia

Account no: 136-311-585-9

Like us

Tweets